Guide ved dødsfald

Hos Skatt Christensen ønsker vi at give pårørende de bedste forudsætninger for en værdig afsked med afdøde.

Ved dødsfald

Når vi mister et familiemedlem eller en nærtstående ven, følger der lovgivningsmæssige regler og krav, som skal efterleves. Hos Skatt Christensen ønsker vi at give pårørende de optimale forudsætninger for en værdig afsked med afdøde. Derfor har vi udarbejdet nedenstående liste, som informerer om, hvad pårørende skal være opmærksom på i dagene efter et dødsfald.

Kontakt en læge

Når dødsfaldet er indtruffet, skal en læge kontaktes, da lægen efter minimum 6 timer skal foretage ligsyn og udstede dødsattest. Sker dødsfaldet i hjemmet, kontaktes egen læge eller vagtlægen. Hvis dødsfaldet sker på sygehuset eller hospice, er det vagthavende læge, som udsteder dødsattesten. Dødsattesten er et dokument på, at afdøde er erklæret død. Efter der er taget kontakt til lægen, opfordrer vi til at der tages kontakt til en bedemand. Dødsattest er ikke nødvendig forud for selve samtalen med bedemanden.

Kontakt en bedemand

Det er ikke et krav at kontakte en bedemand, men mange pårørende gør brug af en bedemand, som kan varetage de praktiske gøremål i forbindelse med dødsfaldet og den efterfølgende højtidelighed.

Til mødet med bedemanden kan du eventuelt medbringe nedenstående:

 • Sygesikringsbevis/CPR-nummer
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Evt. tøj samt dyne- og pudebetræk
 • Såfremt det haves; gravskøde eller gravstedsnummer såfremt der forefindes et familie gravsted

Til samtale med bedemanden drøftes blandt andet:

 • Begravelse eller bisættelse
 • Kirkelig eller borgerlig højtidelighed, kapel, kirke, rigssal, moske, strand skov eller noget helt andet
 • Med eller uden præst
 • Ønsker til kiste, urne og gravsted
 • Begravelseshjælp
 • Ønsker til kistebærer, urnenedsættelse m.v.
 • Kistepynt, blomster o.lign
 • Dødsannonce

I forbindelse med de praktiske beslutninger heriblandt kiste, urne og gravsted, kan det i mange tilfælde være en stor hjælp for pårørende, hvis afdøde har tilkendegivet evt. ønsker til afskeden ved f.eks at have udfyldt Min Sidste Vilje. Du kan udfylde Min Sidste Vilje her.

Skifteretten

Skifteretten får automatisk besked, når dødsfaldet anmeldes af kirkekontoret. Efterfølgende retter Skifteretten telefonisk eller skriftlig henvendelse til personen, som er angivet som kontaktperson i dødsanmeldelsen. Skifteretten behandler boet og udsteder en skifteretsattest til den, som boet bliver udlagt til.

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker en personlig samtale med en bedemand, er du velkommen til at kontakte os.