GUIDE VED DØDSFALD

Når vi mister et familiemedlem eller en nærtstående ven, følger en lang række regler og krav, som skal overholdes. Hos Skatt Christensen ønsker vi at give pårørende de bedste forudsætninger for en værdig afsked med afdøde. Derfor har vi udarbejdet nedenstående liste, som informerer om, hvad pårørende skal være opmærksom på i dagene efter et dødsfald.

Kontakt en læge

Når dødsfaldet er indtruffet, skal en læge kontaktes, da lægen efter minimum 6 timer skal foretage ligsyn og udstede dødsattest. Sker dødsfaldet i hjemmet, kontaktes egen læge. Hvis dødsfaldet sker på sygehuset eller hospice, er det vagthavende læge, som udsteder dødsattesten. Dødsattesten er et dokument på, at afdøde er erklæret død. Efter der er taget kontakt til lægen, opfordrer vi til at tage kontakt til en bedemand. Dødsattest er ikke nødvendig forud for selve samtalen med bedemanden. 

Kontakt en bedemand

Det er ikke et krav at kontakte en bedemand, men mange pårørende gør brug af en bedemand, som kan varetage de praktiske gøremål i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen.

Til mødet med bedemanden kan du eventuelt medbringe nedenstående:

• Sygesikringsbevis/CPR-nummer
• Evt. separations- eller skilsmissepapirer
• Evt. tøj samt dyne- og pudebetræk
• Såfremt det haves; gravskøde eller gravnummer

Til samtale med bedemanden taler vi blandt andet om:

• Begravelse eller bisættelse
• Kirke eller kapel
• Med eller uden præst
• Ønsker til kiste, urne og gravsted
• Selve ceremonien
• Ønsker til kistebærer, urnenedsættelse m.v.
• Kistepynt, blomster o.lign
• Dødsannonce

I forbindelse med de praktiske beslutninger heriblandt kiste, urne og gravsted, kan det i mange tilfælde være en stor hjælp for pårørende, hvis afdøde har udfyldt Min Sidste Vilje. I Min Sidste Vilje er det også muligt at tilkendegive personlige beslutninger omkring specifikke sange eller salmer, som man ønsker sunget i kirken. Du kan udfylde Min Sidste Vilje her.

Skifteretten

Skifteretten får automatisk besked, når dødsfaldet anmeldes af kirkekontoret. Efterfølgende retter Skifteretten telefonisk eller skriftlig henvendelse til personen, som er angivet som kontaktperson i dødsanmeldelsen. Skifteretten udsteder herefter en skifteattest.

Opsigelse abonnementer, lejemål m.v.

Med skifteretsattesten er du som pårørende forpligtet til at agere på afdødes vegne og rydde op i afdødes arrangementer. Dette indebærer f.eks. rydning af bolig, opsigelse af lejemål og diverse abonnementer,

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker en personlig samtale med en bedemand, er du velkommen til at kontakte os.