Klagevejledning

Klagemyndighed

Klagemyndighed er Datatilsynet. Klager skal ske skriftligt via en formular som du finder på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Klagevejledning

I henhold til forbrugerklageloven, er vi som erhvervsdrivende forpligtet til at oplyse om, hvor du som forbruger har mulighed for at indgive en klage over vores service, såfremt der opstår en tvist.

Forbrugerklager der ønskes behandlet i forbrugerklagenævnet skal fremsendes til:

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens vej 35

2400 Valby

Tlf.: 4171 5000

E-mail: kfst@kfst.dk