Persondataloven

Persondataloven

For at vi kan udføre vores opgaver i forbindelse med anmeldelse af dødsfaldet og planlægning af begravelsen el. bisættelsen, indsamler vi dine personlige data i form af navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Disse oplysninger skal vi anvende i vores kontakt til relevante myndigheder som begravelsesmyndigheden dvs. kirkekontor, krematorium, Udbetaling Danmark, stenhugger, evt. sygehus osv..
Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt gennemførelse af en Begravelse eller Bisættelse.

I tilfælde af manglende betaling af vores faktura, kan vi videregive dine oplysninger til advokat eller inkassobureau.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, i overensstemmelse med persondataloven og gemmer dine oplysninger i 5 år af hensyn til vores bogholderi.

Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikret, i elektronisk form. Vores computere m.m, er placeret under kontrollerede forhold og med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer at uvedkommende ikke har adgang til computerne.

Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o.lign. og samkører ej heller vores register med andre registre. Endvidere videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil vi opdatere oplysningerne om persondata, hvilket vil blive oplyst på vores hjemmeside.

Dataansvarlig er:
Skatt Christensen, Begravelsesforretning

v/ Høstgaard

Østerbrogade 77

9400 Nørresundby
Tlf.: 98171782

Cvr.nr.: 40712739