Åben 24/7
+45 98 17 17 82

Askespredning/ -deling

Skatt Christensen

Askespredning

En smuk og personlig afsked

Askespredning er en meningsfuld måde at sige farvel til en elsket på, hvor den afdødes aske spredes over åbent vand. Denne handling kan være en dybt personlig og symbolsk måde at mindes og ære den afdødes liv.

Forståelse for din ønsker

Hos Skatt Christensen forstår vi, at ønsket om askespredning ofte kommer fra et behov for at skabe en unik og personlig afsked. Vi er her for at støtte dig gennem denne proces og sikre, at dine ønsker og behov bliver mødt med den største respekt og omsorg.

Processen for askespredning

Askespredning kræver altid en officiel tilladelse. Vores team hjælper med at navigere i de nødvendige formaliteter og kan formidle kontakt til skibsfører, såfremt dette ønskes. 

Respekt for traditioner og ønsker

Uanset om du ønsker en enkel ceremoni eller en mere detaljeret hyldest, er vi dedikerede til at respektere dine traditioner og ønsker. Vi forstår vigtigheden af denne sidste handling og kan medvirke til at gøre aksespredningen til en mindeværdig og smuk oplevelse

Spredning af afdødes aske over vand, er et alternativ til et traditionelt urnegravsted. Askespredning kan være en personlig, højtidelig og intim måde at tage afsked med et levet liv. Afdødes ønske om at få asken spredt over åbent vand, skal dokumenteres skriftligt, enten ved at afdøde selv har udarbejdet et dokument eller de pårørende underskriver en tro- og loveerklæring, hvori det tilkendegives at afdøde har udtrykt ønske om dette. Forud for askespredningen skal der ansøges om tilladelse fra begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn. Askespredning er tilladt over åbent vand, dvs. større bugte, fjorde eller havet. Spredningen skal finde sted mindst 200 meter fra land. Det er ikke tilladt at sænke urnen i vandet. De efterladte skal sikre at askespredningen foregår på en passende måde, som ikke er til gene for andre. Der ses en tendens til, at der er en stigning blandt borger der benytter sig af muligheden for askespredning. Iflg. Danske krematoriers landsforening var andelen af askespredninger på 6.53% i 2015, hvor den i 2022 var på 10 %.

Praktiske overvejelser ved askespredning - Skatt Christensen er med jer hele vejen

Askedeling

Da Prins Henrik døde, i 2018, havde han besluttet, hvordan højtideligheden skulle foregå, samt hvad der skulle ske med hans jordiske rester. Han ville kremeres og asken skulle deles i to, hvoraf den ene del skulle spredes over dansk farvand og den anden del skulle nedsættes i den private have, ved Fredensborg slot. Prinsens ønsker var et brud med traditionen i Kongehuset. Men sammenlignet med tendensen blandt den almene borger, var hans ønsker ikke så ualmindelige. Både kremering og deling af afdødes aske er en tendens der er støt stigende.

Såfremt afdøde har ydret ønske om at asken bliver delt, er det muligt at anmode Stiftsøvrigheden, om tilladelse til dette. Afdødes ønske om askedeling kan udspringe af oplevelsen af et særligt tilhørsforhold til såvel havet som et specifikt gravsted eller et andet land.

Anmodning om askedeling kan imødekommes såfremt en del af asken nedsættes i et gravsted, på enten en kirkegården eller skovbegravelsesplads og den anden del spredes over åbent hav. Anmodningen kan også imødekommes såfremt den ene del af asken spredes over havet/ bliver nedsat på gravplads i Danmark, mens den anden del transporteres til udlandet, hvor den enten nedsættes i et gravsted eller spredes over havet.

Det er ikke tilladt at dele asken i flere dele end to. Desuden er det ikke muligt at nedsætte urner i to gravsteder i Danmark

Siden foråret 1892, har det været lovlig at gennemfører kremering i Danmark. I 1975 blev halvdelen af alle døde kremeret. Samme år blev de to begravelsesformer kremering og kistebegravelse juridisk ligestillet. Kremering er danskernes fortrukne begravelsesform og antallet er støt stigende. De senere år er der set en stigning i antallet af tilladelser til askespredning, samt askedeling. 2015 Dødsfald: 52555 Kremering: 43238 (82.3%) Askespredning: 2822 (6.53%) Askedeling: 88 2020 Dødsfald: 57152 Kremering: 48952 (85.8%) Askespredning: 4581 (9.36%) Askedeling: 333