Åben 24/7
+45 98 17 17 82

Ofte stillede spørgsmål

Skatt Christensen

Få svar på alle dine spørgsmål

Skatt Christensen Begravelsesforretnings er Aalborgs ældste familiedrevne begravelsesforretning og vi har gennem generationer været synonym med omsorg og professionalisme. Med en dedikation til tradition og innovation, tilbyder vi personlig service, der respekterer alle religioner, kulturer og traditioner. Her på siden finder du trøst og vejledning i svære tider, og vi opfordrer til dialog og personlig kontakt for yderligere støtte.

Når du står overfor livets sværeste afsked, har du brug for klarhed og støtte mere end nogensinde. På denne side med ofte stillede spørgsmål ønsker vi at give dig netop dette. Med indsigter i alt fra forberedelsesprocessen til efterfølgende trin, tager vi hånd om dine bekymringer med empati og ekspertise. Lad os hjælpe dig med at finde svar, så du kan fokusere på at mindes og ære dit kæres minde.

- Skatt Christensen Begravelsesforretning - bente 01 scaled 1 e1699612951846 - Ofte stillede spørgsmål
- Skatt Christensen Begravelsesforretning - john begge butikker scaled 1 e1699612967613 - Ofte stillede spørgsmål
Book en tid med en bedemand

Vælg et tidspunkt som passer dig bedst, til et møde omkring dine behov. Vi bekræfter pr. telefon.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en præst?

En præst er en religiøs leder og tjenesteperson, som er uddannet til at varetage forskellige opgaver inden for en kirke eller trossamfund. I kristendommen forestår præsten blandt andet gudstjenester, vielse af ægtepar, dåb, begravelse og sjælesorg. Præsten fungerer som en formidler mellem menigheden og det guddommelige, og tilbyder støtte og vejledning i livets forskellige faser.

Hvad er en bedemand?

En bedemand er en professionel serviceudbyder, der hjælper pårørende med at planlægge og udføre en begravelse eller bisættelse. Bedemanden står for alt det praktiske såsom at sørge for kiste eller urne, arrangere ceremoni og transport, og vejlede omkring valg af gravsted og gravsten. Bedemanden yder også støtte til de efterladte i den svære tid.

Hvad laver en bedemand?

En bedemand hjælper med at planlægge og gennemføre begravelser eller bisættelser. De tager sig af alt det praktiske, herunder kontakt til kirke og kirkegård, transport af kisten, og vejleder de pårørende i forbindelse med dødsfald. Bedemanden sørger også for de nødvendige dokumenter og formaliteter samt bistår familien med personlige ønsker til ceremonien. Kort sagt, en bedemand er en støtte igennem hele processen ved et dødsfald.

Gravsten

Hvad koster gravsten?

Prisen på gravsten i Danmark varierer afhængigt af materialet, designet og størrelsen. Generelt kan en simpel gravsten koste fra omkring 5.000 DKK, mens mere komplicerede design og eksklusive materialer kan hæve prisen til over 20.000 DKK. Husk at inkludere omkostninger til indgravering og montering, som også kan påvirke den samlede pris.

Hvor længe holder en gravsten?

En gravstens holdbarhed afhænger af materialet, men generelt kan de holde mellem 50 og over 100 år. Granitgravsten er særligt holdbare og vejrbestandige, mens marmor og kalksten kan erodere hurtigere. Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge en gravstens levetid betydeligt.

Kiste

Hvad koster en kiste?

Prisen på en kiste kan variere bredt afhængigt af flere faktorer såsom materiale, design og kvalitet. En simpel kiste kan koste fra 4.495 kr., mens mere luksuriøse modeller kan koste op til 28.995 kr. Det er vigtigt at overveje budgettet og den afdødes ønsker, når man træffer valget. Vi tilbyder et bredt udvalg, og rådgiver om de forskellige muligheder inden for det budget, som er til rådighed.

Hvad vejer en kiste?

Vægten af en kiste kan variere betydeligt afhængigt af materialet og designet. En standard trækiste vejer typisk mellem 40 og 80 kilo, mens en kiste af metal kan være tungere. Letvægtsmodeller lavet af materialer som spånplade eller fiberplade kan veje omkring 25 kilo. Det er vigtigt at overveje vægten, da det kan have betydning for håndteringen og transporten ved en begravelse.

Hvem bærer kisten?

Kisten bæres ofte af nærmeste familie eller venner til den afdøde. Det er almindeligt, at man vælger seks bærere, men antallet kan variere afhængigt af kistens størrelse og vægt. Hvis familien foretrækker det, kan vores personale også varetage opgaven med at bære kisten. Det vigtigste er at vælge personer, som føler sig komfortable med opgaven.

Valg af gravsted

Hvad er et gravsted?

Et gravsted er det sted på en kirkegård, hvor en afdød person er begravet. Gravstedet består typisk af en gravplads med en gravhøj og en gravsten eller et gravmindesmærke. Gravstedet tilhører normalt de pårørende, som har eneret til at bestemme over gravstedet og dets udseende. Gravstedet vedligeholdes og passes typisk af kirkegården eller de pårørende. Det er her de pårørende og andre kan mindes og ære den afdøde. 

Hvad koster et gravsted?

Prisen på et gravsted kan variere meget afhængigt af flere faktorer. De vigtigste faktorer er: Størrelse på gravstedet, beliggenhed og popularitet af kirkegården, om gravstedet er nyt eller brugt/udslettet og længden af fredningsperioden 

Derudover skal man regne med årlige vedligeholdelsesudgifter på gravstedet. Det er også muligt at indgå en “gravstedsvederlag” aftale med kirkegården, hvor de sørger for al vedligeholdelse.

Vi anbefaler, at man kontakter den lokale kirkegård for at få et prisoverslag på det specifikke gravsted, man er interesseret i. Priserne kan variere meget fra kirkegård til kirkegård.

Urnegravsted

Hvad er en urne?

En urne er en beholder, der bruges til at opbevare asken af en afdød person efter kremering. Urner fås i mange forskellige materialer, former og størrelser. De er typisk lavet af træ, metal eller keramik. Nogle urner er simple og funktionelle, mens andre er dekorative med forskellige mønstre eller symboler. Uanset typen opbevarer urnen asken på en værdig og respektfuld måde, så de efterladte har et sted at mindes den afdøde. Urner kan enten gravstilles på en kirkegård eller opbevares af de pårørende derhjemme.

Hvad er et urnegravsted?

Et urnegravsted er en gravplads på en kirkegård, hvor der kan nedsættes urner med aske fra afdøde personer. Gravstedet består typisk af en lille gravhøj eller et afgrænset areal, hvor urnerne kan graves ned eller stilles ovenpå.

Fordelen ved urnegravsteder er, at de optager mindre plads end traditionelle kistegravsteder. De kræver derfor også mindre vedligeholdelse. Udformningen er ofte mere anonym, da der typisk kun opsættes en lille sten eller plade til markering af stedet.

Hvad koster et urnegravsted?

Prisen på et urnegravsted kan variere en del. Priserne starter typisk omkring 5.000-7.000 kr. for selve gravstedet. Dertil kommer så eventuelle udgifter til urne, gravsten, navneplate og andre elementer der sættes ved gravstedet. Faktorer som gravstedets placering kan også spille ind.

Hvad koster en urne? 

Prisen på en urne varierer efter materiale, design og detaljeringsgrad. En simpel urne kan koste fra 695 kr., mens mere udsmykkede eller specialfremstillede urner kan koste op mod 3.695 kr.. Det er vigtigt at vælge en urne, der afspejler personens liv og ønsker, samtidig med at den overholder budgettet. Hvis du har brug for vejledning til køb af en urne, kan vi hos Skatt Christensen begravelsesforretning hjælpe med at finde en passende løsning. 

Regler for askespredning

Er der regler for askespredning?

Ja, der er specifikke regler for askespredning i Danmark. Hvis du ønsker at få spredt asken efter kremering i naturen, skal du søge om tilladelse hos den lokale kommune. Askespredning i havet skal foregå mindst 300 meter fra kysten, og hvis det ønskes i en skov eller andet naturområde, skal det være et ubebygget område, og ejeren af området skal give sin tilladelse. Det er vigtigt at følge disse regler for at sikre en værdig behandling af afdødes aske. Hvis du har brug for mere specifik vejledning, kan vi hos Skatt Christensen begravelsesforretning hjælpe dig med at forstå processen og lovgivningen.

Hvad er askeonsdag?

Askeonsdag er en kristen helligdag, der falder på onsdagen seks uger før påske. Den markerer begyndelsen på fastetiden, de 40 dage op til påske, hvor mange kristne forbereder sig og reflekterer over Jesu lidelse og død. Traditionen med aske kommer fra et gammelt ritual, hvor troende får tegnet et kors på panden med aske som et tegn på omvendelse og påmindelse om menneskets forgængelighed. Det er en dag præget af indre refleksion og ydmyghed.

Begravelse eller bisættelse

Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse?

Forskellen på en begravelse og en bisættelse er, at ved en begravelse bliver kisten med den afdøde nedsat i jorden på en kirkegård. Ved en bisættelse bliver kisten derimod brændt i et krematorium, og asken kan senere nedsættes i jorden eller spredes.

Uanset om man vælger begravelse eller bisættelse, tilstræber vi at afholde en smuk og værdig ceremoni for den afdøde og de pårørende. Vores erfarne personale vejleder gerne om de praktiske og ceremonielle forskelle.

Kirkelig begravelse

Hvad indebære en kirkelig begravelse?

En kirkelig begravelse foregår i en kirke, hvor der afholdes en mindegudstjeneste for den afdøde. Præsten holder en tale om den afdødes liv og der synges salmer. Efter gudstjenesten følges kisten ud af kirken og bisættes eller begraves på en kirkegård. Den nærmeste familie og venner er som regel til stede i kirken. En kirkelig bisættelse eller begravelse er en måde at tage en værdig afsked med den afdøde i overensstemmelse med kristne traditioner. Ceremonien er med til at hjælpe de efterladte med at bearbejde sorgen.

Borgerlig begravelse

Hvad er en borgerlig begravelse?

En borgerlig begravelse er en begravelse uden religiøse ritualer eller symboler. I stedet for en traditionel kirkelig ceremoni ledet af en præst, består en borgerlig begravelse typisk af taler fra familie og venner som mindes og hædrer den afdødes liv. Musik, digte eller anden personlig betydning kan indgå. En borgerlig ceremoni kan afholdes næsten hvor som helst, f.eks. i et kapel på kirkegården, i en sal, i naturen eller hjemme. Alle kan få en borgerlig begravelse uanset tro eller mangel på samme. Det centrale er at markere afskeden på en måde, som passer til den afdøde og de pårørende.

Ikke medlem af folkekirken

Kan man blive begravet, når man ikke er medlem af folkekirken?

Ja, det er muligt at blive begravet, selvom man ikke er medlem af folkekirken. Alle har ret til at blive begravet på en kirkegård, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.

Hvis afdøde eller de pårørende ønsker en ceremoni, kan man enten vælge en borgerlig begravelse eller en ceremoni i en anden trosretning end folkekirken. Ved en borgerlig begravelse kan man holde en ikke-religiøs afskedsceremoni, og efterfølgende blive begravet. Man kan også vælge en ceremoni i f.eks. en frikirke eller et kapel på kirkegården.

Selve begravelsen og gravstedet ordner og betaler man med kirkegården. Det er altså ikke noget, der kræver medlemskab af folkekirken. Alle – uanset tro eller mangel på samme – har ret til en værdig begravelse.

Begravelseshjælp

Hvad er begravelseshjælpe?

Begravelseshjælp er en økonomisk støtte, som kan søges hos kommunen, hvis den afdødes bo ikke har midler nok til at dække begravelsesudgifterne. Denne hjælp gives efter bestemte regler og betingelser, og størrelsen af støtten kan variere. Det er beregnet til at sikre en værdig afsked for den afdøde, uafhængigt af økonomisk situation. Hos Skatt Christensen begravelsesforretning rådgiver og vejleder vi om forskellige former for begravelseshjælp, du som pårørende kan være berettiget til.

Slette Facebook ved dødsfald

Hvordan sletter man Facebook ved dødsfald?

For at slette en afdøds Facebook-profil skal du indsende en anmodning til Facebook. Du kan vælge at få profilen permanent slettet eller omdannet til en mindeprofil. For at slette profilen skal du følge disse trin:

 1. Samle Dokumentation: Du skal have dokumentation for at kunne bevise din relation til den afdøde samt dokumentation for dødsfaldet, som f.eks. en dødsattest.
 2. Besøg Facebooks Hjælpecenter: Gå ind på Facebooks Hjælpecenter og søg på “Hvordan sletter man en konto, hvis en person er afgået ved døden?”
 3. Vælg “Slet Konto”: Du vil blive præsenteret for to muligheder; at gøre kontoen til en “mindeside” eller slette den helt. Vælg “Slet konto”.
 4. Indsend Anmodning: Udfyld det nødvendige formulær og vedhæft den krævede dokumentation for at bekræfte identitet og dødsfald.
 5. Afvent Behandlingen: Når anmodningen er indsendt, vil Facebook gennemgå den, og hvis alt er i orden, vil de slette kontoen.

Husk at dette kan tage noget tid, da det skal verificeres grundigt

Dødsannonce

Hvordan laver jeg en dødsannonce?

At lave en dødsannonce kræver nogle få overvejelser og skridt:

 1. Vælg en avis eller online platform, hvor annoncen skal bringes.
 2. Beslut dig for, hvilken tekst og information du ønsker at inkludere. Typisk indeholder en dødsannonce afdødes fulde navn, fødsels- og dødsdato samt tid og sted for begravelsen eller bisættelsen.
 3. Tænk over, om du vil tilføje et billede, vers eller en sidste hilsen.
 4. Kontakt avisens eller hjemmesidens annonceringsafdeling for at få oplysninger om format, længdebegrænsninger og priser.
 5. Skriv annoncen eller få hjælp fra os hos Skatt Christensen begravelsesforretning.
 6. Indsend den færdige annonce inden avisens deadline.

Det er vigtigt at holde teksten klar og præcis for at respektere både afdøde og læserne.

Min sidste vilje

Hvad er min sidste vilje?

Min Sidste Vilje er et dokument, der giver dig mulighed for at udtrykke dine ønsker vedrørende din begravelse eller bisættelse. Ved at udfylde det, tager du en vigtig beslutning og letter samtidig byrden for dine kære. Dine valg og præferencer kan være til stor hjælp for dine pårørende i den vanskelige tid efter din bortgang. Jo mere du selv har planlagt på forhånd, desto mere kan du lette deres byrde og sikre, at dine ønsker bliver respekteret.

Er min sidste vilje juridisk bindende?

Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende på samme måde som et testamente. Dine pårørende er ikke lovligt forpligtede til at opfylde dine ønsker. Dog kan de kun imødekomme dem under visse betingelser:

 1. Dine ønsker må ikke overskride de tilgængelige økonomiske midler.
 2. Dine ønsker skal være lovlige og mulige at udføre på en etisk og korrekt måde.

Min Sidste Vilje er en afspejling af dine ønsker ved din afsked. Derfor er det altid muligt at ændre dokumentet, hvis dine ønsker ændrer sig på et senere tidspunkt.

Dødsattest

Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er et officielt dokument, som lægen udsteder, når et menneske er afgået ved døden. Attesten bekræfter dødstidspunktet og årsagen til dødsfaldet. Dødsattesten er nødvendig for at kunne registrere dødsfaldet hos myndighederne og for at få tilladelse til begravelse eller ligbrænding. Vi forstår, at tabet af en kær kan være en svær tid, og vores medarbejdere er klar til at guide jer igennem processen med medfølelse og respekt.

Hvem udsteder dødsattester?

Dødsattester udsteders typisk af den læge, der har konstateret dødsfaldet. Når en person dør, tilkaldes en læge, som fastslår dødsårsagen og udfylder en dødsattest. Dødsattesten er et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet. Den indeholder oplysninger om afdødes identitet, dødsårsag og dødstidspunkt. Dødsattesten er nødvendig for at kunne anmelde dødsfaldet til myndighederne og for at få tilladelse til begravelse eller ligbrænding. Det er derfor en vigtig del af formaliteterne omkring et dødsfald.

Obduktion

Hvem laver obduktion?

En obduktion udføres af speciallæger kaldet retsmedicinere. De arbejder på institutter for retsmedicin på universitetshospitaler. En obduktion er en grundig undersøgelse af en afdød persons krop, som udføres for at fastslå dødsårsagen eller skaffe beviser til en politiefterforskning.