Åben 24/7
+45 98 17 17 82

Ikke medlem af folkekirken

Skatt Christensen - Askespredning med respekt

Begravelser eller bisættelse uden gejstlig medvirken

Er man ikke medlem af den danske folkekirke, kan man som udgangspunkt hverken blive begravet eller bisat fra Folkekirken. Ligeså vil en præst ej heller bistå under ceremonien. Såfremt afdøde tilhørte et andet trossamfund end folkekirken, eller af andre årsager ikke ønskede en kirkelig højtidelighed, forefindes alternativer til de traditionelle kirkelige ceremonier; borgerlig begravelse eller bisættelse.

Hos Skatt Christensens Begravelsesforretning hjælper vi med forberedelse og udførelse af praktiske gøremål i forbindelse med begravelser eller bisættelse uden gejstlig medvirken.

Borgerlig ceremoni

Hvis, hvordan og hvor en borgerlig højtidelighed skal foregå, ligger de pårørende frit for. Det kan ligeledes være, at afdøde forud for sin død har ønsket, at der ikke skal være nogen højtidelighed. Omvendt kan afdøde også have ønsket en alternativ og utraditionel afsked. Det er vores opgave som bedemand at efterkomme disse ønsker.

I Danmark findes der ikke særlige regler og lovkrav for, hvor afskedsceremonien må afholdes, hvorfor en borgerlig højtidelighed kan være fra et kirke kapel, kommunalt kapel, i hjemmet, haven, skoven/stranden, forsamlingshuset, en moske m.m. Selve ceremonien kan planlægges sammen med og afholdes af bedemanden, såfremt de pårørende ikke selv ønsker at stå for den. Ceremonien kendetegnes ofte ved, at der synges sange, spilles musik og afholdes personlig tale. Ceremonien afsluttes med, at kisten enten bliver stående eller bliver båret ud til graven eller rustvognen.

Har afdøde ønsket askespredning over åbent hav eller skovbegravelse, kan ceremonien ligeledes foregå i den forbindelse. Der er visse regler for, hvor en skovbegravelse må finde sted, og i Danmark findes der få udvalgte og godkendte urneskove med skovbegravelsesplads. Ønskes det sidste hvilested i skoven, læs mere her. Ligeså forefindes regler om, hvordan og hvorfra aske må spredes.

Såfremt der ønskes et smukt hvilested under træernes kroner eller på åbent hav, hjælper vi som bedemænd med at orientere om det praktiske, ansøgning m.v. Det endelige hvilested kan ligeledes være på kirkegården. Man bør dog være opmærksom på, at prisen for et gravsted på en kirkegård er højere i tilfælde af, at afdøde ikke var medlem af folkekirken.

ikke medlem af folkekirken - Skatt Christensen Begravelsesforretning - bente 01 scaled 1 e1699612951846 - Ikke medlem af folkekirken
ikke medlem af folkekirken - Skatt Christensen Begravelsesforretning - john begge butikker scaled 1 e1699612967613 - Ikke medlem af folkekirken
Book en tid med en bedemand

Vælg et tidspunkt som passer dig bedst, til et møde omkring dine behov. Vi bekræfter pr. telefon.


Borgerlig begravelse og borgerlig bisættelse

I de fleste tilfælde afholdes en borgerlig begravelse i et kapel enten ved kirkegården eller på et sygehus. Det er dog også muligt at afholde ceremonien i hjemmet, i haven, en moske eller et andet sted, som havde betydning for afdøde. Hos Skatt Christensens Begravelsesforretning har vi erfaring med at planlægge borgerlig begravelse. Vores fornemmeste opgave er at give pårørende de bedste betingelser for en smuk og værdig afsked med afdøde.

Det er vores erfaring at det er en stor hjælp for pårørende hvis afdøde har udfyldt “Min Sidste Vilje”. Vi bestræber os på at imødekomme afdødes ønsker, under hensynstagen til pågældende lovgivning.

Bedemand på tværs af kultur og religion

Hos Skatt Christensens Begravelsesforretning anerkender vi forskellighed, og vi stiller vores ekspertise til rådighed for alle, der har behov for en bedemand – uanset religion, kultur og traditioner. Vi imødekommer både traditionelle og utraditionelle ønsker, og vi stræber altid efter at sikre en smuk og mindeværdig afsked.

Muslimsk Begravelse

Vi faciliterer muslimske begravelser med dyb respekt for islamiske skikke, herunder hurtig begravelse og retning mod Mekka.

Buddhistisk Begravelse

Vi støtter buddhistiske begravelsesritualer, der afspejler en fejring af livet og en fredelig overgang ifølge buddhistiske traditioner

Jødisk Begravelse

Vores jødiske begravelsestjenester følger traditionelle ritualer, fra tahara til begravelse, med den dybeste ærbødighed for skikke.

Katolsk Begravelse

Gennemfører katolske begravelser, der respekterer kirkens liturgi og de afdødes åndelige værdier.

Bente og John sidder klar til at hjælpe

ikke medlem af folkekirken - Skatt Christensen Begravelsesforretning - screenshot 2022 02 15 at 092010 - Ikke medlem af folkekirken

Bente Luther Høstgaard 
Bedemand

ikke medlem af folkekirken - Skatt Christensen Begravelsesforretning - john begge butikker scaled 1 - Ikke medlem af folkekirken

John Nørgaard Høstgaard
Bedemand