Åben 24/7
+45 98 17 17 82

Begravelseshjælp

Skatt Christensen

Begravelseshjælp

Hos Skatt Christensen begravelsesforretning rådgiver og vejleder vi om forskellige former for begravelseshjælp, du som pårørende kan være berettiget til.

Såfremt afdøde var tilmeldt folkeregistret i Danmark og dermed havde ret til Dansk sygesikring, har anmelder af dødsfaldet ret til offentlig begravelseshjælp, såfremt visse betingelser opfyldes.

Begravelseshjælp er et offentlig tilskud, som udbetales som hjælp til dækning af begravelsesudgifterne uanset om der er tale om en begravelse eller en bisættelse. Begravelseshjælpen skal anmelder ansøge om, via Udbetaling Danmark. Som bedemand kan vi være behjælpelig med at anmode om begravelseshjælpen, såfremt anmelderen har underskrevet en fuldmagt.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, civile status, familieforhold, og formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, der ikke skal betales afgifter af.
Som udgangspunkt skelnes der mellem to former for offentlig begravelseshjælp:

Begravelseshjælp, udbetales uafhængigt af formuen
  • Var afdøde under 18 år udgør begravelseshjælpen et fast beløb, på 10.450 kr. (2024). Dette gælder også dødfødte/aborterede børn.
  • Var afdøde født før 1. april 1957, udgør begravelseshjælpen mindst 1.050 kr.
Begravelseshjælp, udbetales beregnet på afdødes og evt. ægtefælles formue, på dødsdatoen

Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 41.800 kr. (2024).

  • Udgør begravelseshjælpen max. 12.500 kr. (2024) .
  • Er formuen større end 54.300 kr. (2024) udgør begravelseshjælpen minimumsbeløbet på 1.050 kr.
  • Er formuen mellem de to beløb reguleres hjælpen krone for krone.

Hvis afdøde var enlig og ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 20.950 kr. (2024).

  • Udgør begravelseshjælpen max. 12.500 (2024) kr.
  • Er formuen større end 33.450 kr. (2024). udgør begravelseshjælpen minimumsbeløbet på 1.050 kr.
  • Er formuen mellem de to beløb reguleres begravelseshjælpen krone for krone.
Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen.
De formueoplysninger, som Udbetaling Danmark skal bruge for at beregne begravelseshjælpen, er de samme oplysninger som Skifteretten anmoder om ift. boopgørelsen. Udbetaling Danmark anvender skifteretsattesten til behandling af ansøgningen om formueafhængig begravelseshjælp. Når udbetaling Danmark har modtaget en kopi af skifteretsattesten, er sagsbehandlingstiden ofte 21 dage. Dermed kan der gå forholdsvis lang tid før begravelseshjælpen bliver udbetalt.

Privat begravelseshjælp

Såfremt afdøde var medlem af en fagforening eller begravelseskasse kan der være et tilskud til begravelsen el. bisættelsen.

Sygesikring Danmark

Som medlem af Sygeforsikringen Danmark, gr. 1 eller gr. 2 ydes der tilskud til begravelsen el. bisættelsen, hvilket udgør 1400,- kr.

Fagforening/begravelseskasse/forsikringer

I nogle tilfælde har den afdøde selv opsparet til sin afsked via et medlemskab i en af de etablerede begravelseskasser f.eks. Begravelseskassen Danmark, Elysium Begravelsesopsparing og Vejlekasse.
Udover ovennævnte kan der evt. udbetales efterlevelseshjælp el. efterlevelsespension, Atp, livsforsikring. Såfremt afdøde har været modtaget pension fra udlandet, kan der være mulighed for et begravelsestilskud, derfra.

Hos Skatt Christensen, begravelsesforretning er vi altid behjælpelig med at anmode om såvel den offentlige som eventuelle privat begravelseshjælp.