Åben 24/7
+45 98 17 17 82

Guide

Skatt Christensen

Generel guide ved dødsfald

Når der opstår et dødsfald blandt de nærmeste, er det en vanskelig og følelsesladet tid for de pårørende. Der er dog nogle praktiske skridt, som pårørende bør tage for at håndtere situationen bedst muligt.

1. Umiddelbart efter dødsfaldet

Dødsattest

En dødsattest er et officielt dokument, der bekræfter en persons død. Det er en vigtig del af processen efter et dødsfald, da det tjener som det officielle bevis på dødsfaldet og er nødvendigt for mange af de efterfølgende skridt, som de pårørende skal tage.

Hvordan opnås en dødsattest?
Når en person går bort, skal der skrives en dødsattest af en læge. Hvis dødsfaldet sker på et hospital eller plejehjem, vil personalet typisk sørge for dette. Er dødsfaldet hjemme eller andetsteds, skal de pårørende kontakte afdødes læge eller lægevagten for at få en læge til at bekræfte dødsfaldet og udfærdige attesten.

Vigtigheden af dødsattesten:
Dødsattesten er nødvendig for at kunne registrere dødsfaldet officielt og for at kunne foretage sig mange andre ting, såsom at arrangere begravelse, anmelde dødsfaldet til offentlige myndigheder, og for at pårørende kan tage hånd om afdødes økonomiske og juridiske anliggender.

Informere netværket

At informere afdødes netværk om dødsfaldet er en vigtig, men ofte vanskelig opgave for de pårørende. Det omfatter at kontakte familie, venner, arbejdspladser, og eventuelle organisationer, som den afdøde var en del af.

Hvem skal informeres?
Det er vigtigt at starte med den nærmeste familie og nære venner. Herefter kan informationen bredes ud til afdødes arbejdsplads, medlemsorganisationer, naboer og andre relevante parter. Prioriteringen kan afhænge af den afdødes og de pårørendes ønsker og relationer.

Metoder til at informere:
Der er flere måder at informere om et dødsfald på. Traditionelt har dødsannoncer i aviser været anvendt, men i dag kan sociale medier, e-mails, telefonopkald og personlige beskeder også være effektive måder at nå ud til dem, der kendte den afdøde. Det kan være en god idé at oprette en mindeside, hvor pårørende kan udtrykke deres kondolencer og dele minder. Denne side kan også indeholde information om begravelsen og andre arrangementer til minde om den afdøde.

Vær opmærksom på individuelle behov:
Når du informerer netværket, er det vigtigt at være følsom over for, hvordan forskellige mennesker kan reagere på nyheden. Nogle kan foretrække at modtage nyheden ansigt til ansigt eller via telefon, mens andre kan foretrække en skriftlig besked.

2. De næste skridt

Kontakt et bedemandsfirma

Når du står overfor at skulle arrangere en begravelse, er det en god idé at kontakte et bedemandsfirma. En bedemand kan vejlede og støtte dig gennem alle aspekter af planlægningen og gennemførelsen af begravelsen eller bisættelsen. De tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder:

  • Rådgivning om valg af kiste eller urne.
  • Organisering af ceremonien, inklusiv musik, dekorationer og program.
  • Praktisk assistance med papirarbejde og juridiske dokumenter.
  • Transport af afdøde til kapellet og fra kapellet til begravelsesstedet.

Bedemænd er uddannede til at håndtere de praktiske og emotionelle aspekter ved dødsfald, og de kan hjælpe med at sikre, at begravelsen afspejler afdødes ønsker og personlighed.

Anmeld dødsfaldet

Dødsfaldet skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet. Dette er en vigtig juridisk forpligtelse, som typisk udføres af en bedemand på vegne af de pårørende. Anmeldelsen skal ske til begravelsesmyndigheden (oftest kirkekontoret) og kan gøres elektronisk via borger.dk. Ved anmeldelsen skal du angive, om afdøde ønskede begravelse eller kremering, og om der skal være en kirkelig ceremoni. Begravelsesmyndigheden sørger derefter for at informere relevante myndigheder såsom skifteretten, kommunen og kirkegården eller krematoriet om dødsfaldet.

Praktiske og administrative opgaver

Efter et dødsfald er der en række praktiske og administrative opgaver, der skal håndteres:

Opsigelse af abonnementer og medlemskaber:
Hurtig opsigelse af afdødes forskellige abonnementer (f.eks. telefon, internet, aviser) og medlemskaber kan forebygge unødvendige omkostninger.

Kontakt til banken:
Det er vigtigt at kontakte banken for at informere om dødsfaldet. Banken vil herefter spærre afdødes konti og stoppe igangværende betalinger. Dette skridt er nødvendigt for at beskytte boet indtil skifteretten har behandlet det.

Afmelding af post og sociale medier:
Lukning af afdødes postkasse og sociale mediekonti er også et vigtigt skridt. Dette kan kræve en dødsattest som dokumentation. 
Du kan finde en guide til afmelding af Facebook her.

Forsikringer og pension:
 Det er vigtigt at kontakte afdødes forsikringsselskaber og pensionsselskaber for at informere dem om dødsfaldet. Du skal måske også håndtere afdødes skatteforhold og eventuel gæld.

3. Begravelse og mindesmærker

Planlæg begravelsen

At planlægge en begravelse indebærer flere vigtige beslutninger og overvejelser:

Type af ceremoni:
Afgør om afdøde ønskede en begravelse eller kremering, og om ceremonien skal være religiøs eller sekulær. Overvej også, hvor ceremonien skal finde sted, og om der skal være en separat mindehøjtidelighed.

Invitationer:
Vælg hvordan du vil informere gæster om ceremonien. Dette kan inkludere personlige invitationer, dødsannoncer eller opslag på sociale medier. For en mere personlig tilgang kan kort eller telefonopkald være passende.

Program for ceremonien: 
Overvej, hvilke elementer der skal inkluderes i ceremonien, såsom musik, taler, læsninger eller specielle ritualer, der reflekterer afdødes liv og personlighed.

Mindesider: 
En digital mindeside kan være en smuk måde at samle minder og kondolencer på fra venner og familie, og samtidig dele detaljer om begravelsen.

Dødsannonce

At udarbejde en dødsannonce er en traditionel måde at informere samfundet om en persons bortgang og de kommende begravelsesarrangementer:

Indhold: 
En dødsannonce bør indeholde afdødes navn, alder, en kort omtale af personen, oplysninger om tid og sted for begravelsen eller mindeceremonien, samt eventuelt et ønske om donationer til velgørenhed i stedet for blomster.

Publikationsmetoder: 
Dødsannoncer kan bringes i lokale eller nationale aviser, eller på dedikerede mindesider online. Omkostningerne kan variere afhængigt af mediet og annoncestørrelsen.

Design og tone: 
Tonen i en dødsannonce kan spænde fra formel og traditionel til mere personlig og uformel. Designet kan inkludere et fotografi af den afdøde og symboler eller billeder, der afspejler deres interesser eller liv.

Når man navigerer i disse processer, er det vigtigt at huske på, at målet er at ære afdødes liv og ønsker, samtidig med at de pårørende får mulighed for at udtrykke deres sorg og finde trøst i hinanden. Samråd med andre familiemedlemmer og tætte venner kan hjælpe med at sikre, at arrangementerne afspejler afdødes personlighed og liv på en meningsfuld måde.